تاریخ انتشار:92/8/1 - 14:59
شماره مطلب:139281
نشست مشترك شوراي مركزي وفرماندهان پايگاههاي مركز بسيج فرهنگيان حوزه ستادي

سيزده آبان امسال با شكوه تر وپربار تر از گذشته برگزار خواهد شد .

هفتمين جلسه فرماندهان وشوراي مركز بسيج فرهنگيان حوزه ستادي سه شنبه30/7/92 از ساعت 13 لغايت 30 : 15 در اتاق جلسات ساختمان علاقمندان( طبقه دهم ) به ميزباني سازمان مدارس غير دولتي ومشاركتهاي مردمي وخانواده برگزار شد در اين نشست كه مشاور وزير وفرمانده مركز بسيج فرهنگيان وتعدادي از اعضاي شوراي مركزي بسيج فرهنگيان متشكل از سركار خانم حشمتيان معاون وزير ورئيس سازمان مدارس غير دولتي ومشاركتهاي مردمي وخانواده ، دكتر حميدي معاون تربيت بدني وسلامت وزارت آموزش وپرورش، محسن موحد رئيس مركز حراست وخانم فيروزي مدير كل دفتر مركزي گزينش وتعدادي از مديران عضو وفرماندهان 19 پايگاه تابعه حضور داشتندمطابق دستور جلسه بحث وبررسي گرديد در اين نشست خانم حشمتيان ضمن خير مقدم به حاضرين وگرامي داشت هفته پيوند انجمن اولياء ومربيان وبرنامه هاي گسترده اين سازمان گزارش مختصري را بيان نمودند ورويكرد بسيج فرهنگيان را در پيشبرد فعاليتهاي آموزش وپرورش مهم توصيف نمودندسپس مشاور وزير وفرمانده مركز بسيج فرهنگيان مطابق دستور جلسه نسبت به تبيين برنامه هاي گرامي داشت يوم ا... سيزده آبان ورهنمود گفتگو وگفتمان در قالب حلقه هاي صالحين پرداختند ودر ادامه رئيس كميته پدافند غير عامل وزارت آموزش وپرورش با تحليل بخشهايي از مسايل سياسي روز به حضور بيش از پيش درراهپيمايي يوم ا... سيزده آبان اشاره نمودند وسپس با توجه به هفته پدافند غير عامل روز شمار اين هفته را به شرح زير اعلام نمودند ودر پايان هم با ارزيابي سايت هاي فعال پايگاهها وارايه گزارش دهه كرامت وهفته دفاع مقدس جلسه پايان يافت .
*اعلام روزشمار هفته پدافند غير عامل
ايام اين هفته به ترتيب از اولين روز آن ، شنبه 4/8/92 ، آموزش – پژوهش ، فرهنگ سازي ، پدافند غيرعامل،يكشنبه 5/8/92 ، اقتصاد مقاومتي ، پيشرفت پايدار ، پدافند غيرعامل ،دوشنبه 6/8/92 ، پدافند زيستي ، مصونيت و سلامت ، پدافند غيرعامل ،سه شنبه 7/8/92 ، پدافند سايبري ، پايداري در فضاي سايبري ، پدافند غيرعامل ،چهارشنبه 8/8/92 ، بسيج مردمي ، آمادگي مقاومت همه جانبه و پدافند غيرعامل ،پنج شنبه 9/8/92 ، توليد ملي ، صنعت ، انرژي و پدافند غيرعامل وجمعه 10/8/92 ، به عنوان پايداري زيرساخت ها ، پدافند مهندسي و استاندارد نامگذاري شده است.

افزودن نظر جدید

کد امنیتی
کد امنیتی برای جلوگیری از ارسال اسپم می باشد.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.

پیوندهای تصویری