تاریخ انتشار:98/10/17 - 14:16
شماره مطلب:13981017
بحث اين هفته حلقه هاي صالحين پايگاه بسيج فرهنگيان شهيد رجايي

فراز هایی از زندگی سردار شرف و امنیت حاج قاسم سليماني

فراز هایی از زندگی سردار شرف و امنیت حاج قاسم سليماني

{{الف- حاج قاسم عزیز حاصل خون چند هزار معلم و دانش آموز شهید می باشد.؟}}

{{ب- چرا حاج قاسم غیور می گفت "تا کسی شهید نبود شهید نمی شود".؟}}

{{ ج-حاج قاسم شریف را کدام ((مدرسه، معلم، متون آموزشی، برنامه تربیتی پرورش داد.؟}}

{{ ه- آیا حضور قلبی حاج قاسم شهید برای جوانان جهان اسلام و آزادگان عالم، می تواند اثبات کند که آموزش باید در خدمت پرورش باشد نه بالعکس.؟}}

((مباحث تکمیلی سند تحول بنیادین))

««کدامیک از ساحت های 6گانه تربیت در سند تحول بنیادین، در زندگی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در اولویت بوده است.؟

((کدام ساحت تربیتی ««حاج قاسم آسمانی»» او را در قبلها محبوب کرد.؟))

««نقش والدین ((حاج قاسم آسمانی)) در کدام ساحت تربیتی ایشان می درخشد !؟»»

[[ آیا در حوزه اقتصاد کشور ایران اسلامی، هنوز ((حاج قاسم سلیمانی ها)) کشف نشده اند.؟]]

««جای خالی درس شهید شناختی در کتب آموزشی دانش آموزان»»

{{در تاریخ ارتش جهان، محبوبیت سپهبد آسمانی انقلاب اسلامی ایران نظیر ندارد.}}

« فراز هایی از زندگی سردار شرف و امنیت حاج قاسم آسمانی»»

1- حاج قاسم دنیاگریز(بدون حق ماموریت)  2- حاج قاسم شهرت گریز (بدون تشریفات)3- حاج قاسم ضد اشرافی گری (خانه سازمانی) 4- حاج قاسم شهید قبل از شهادت (آماج تهمت ها)  5- حاج قاسم مردمی (هم نشین با خانواده های فقیر جهان)  6 - حاج قاسم انقلابی(گوش به فرمان رهبری)  7- حاج قاسم جهادی (فعالیت شبانه روزی)  8- حاج قاسم عاقل  (به دور از سیاست زدگی) 9- حاج قاسم عاشق (گریان بر شهادت) 10- حاج قاسم زاهد( اکتفا به حقوق عادی)  11- حاج قاسم عارف (احترام به مراجع عظام و روحانیت) 12- حاج قاسم صبور (سلوک با  مدعیان) 13- حاج قاسم عابد( دائم الذکر)  14-حاج قاسم بصیر (یقین بر خط رهبری)

 ((قرن سرداران آسمانی))

{{الف- انقلاب اسلامی با دوبال قرآنی "ربنا آتنا فی الدینا حسنه و فی الاخره حسنه" افول و سقوط نظام های تک قطبی را علنی کرد.}}      ((حاج قاسم با دو بال آسمانی شد.))

{{ب- «انقلاب اسلامی پس از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریّه­ی نظام انقلابی تا ابد دفاع میکند.}}        (( - جوشش انقلابی مانع  نظم سیاسی حاج قاسم نشد. ))

{{ج- دنیا به جوان ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بسیاری از عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را بدانید  و با قوّت خداداد، به سوی آینده خیز بردارید و حماسه بیافرینید.}}         

((چرا دنیا به سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به دیده تکریم و احترام می نگرد.؟.؟))

««راهکارهای سند تحول»»

زيرساخت سلامت اجتماعي و نیروی انسانی در  قرآن کریم خانواده صالح است، زیرا  يکي از مهمترين و اساسی ترين رکن و نهاد خدمت رسانی، خانواده می باشد که بستر تمامي تحولات اجتماعي به شمار مي آيد و اگر خواهان جامعه سالم با امنيت و آرامش  تضمین شده هستيم در هيچ عرصه ایی به جز کانون خانواده نبايد آن را جستجو کنيم. امروز دشمنان با استفاده از تهاجم همه جانبه فرهنگي، دانش آموزان و جامعه فرهنگیان را هدف مقاصد شوم خود قرار داده و قصد ضربه زدن به نهاد و رکن اصلي جامعه و پشتیبان خانواده را دارند. بصيرت در بستر خانواده دژ محکمي در مقابل انواع خواب های غیر تعبیر آنان می باشد. مثلث (بصيرت - ولایت- مقاومت) سه رکن بنیادین در نهاد خانواده هاي مکتبي به شمار مي رود كه براي رسيدن به اين جايگاه نیاز مبرم است که ساحت های 6 گانه تربیتی سند تحول در مدارس فعال سازی شود. ((حاج قاسم آسمانی با کدام مبانی اسلامی و ایرانی، قلب مسلمانان را در جذبه خود ذوب کرده است.؟))

موانع تربيت -2-3-4 عنوان موانع تربيت به امور و پديده هايی اطلاق می شود که در تحقق اهداف فرايند تربيت تأثير منفی دارند. البته اين موانع ممکن است بيرونی يا درونی، در اختيار مربيان و يا خارج از اختيارايشان باشند و برخی از مهم ترين آن ها را می توان چنين برشمرد:1- دنيا طلبی وهوای نفس2-حاکميت رذائل اخلاقی نظير (لجاجت، تعصب، تکبر، غرور وخودرأيی)3 -فقر اقتصادی و کمبود وسايل ضروری معاش 4- احساس بی نيازی و خود کفايی 5- حکومت طاغوت )رهبران غير الهی) و مشرکان و ظالمان برجامعه 6- غلبة وسوسة شيطان و فکر وخيال باطل برفضای ذهن وانديشه 7- وجود شبهات فکری و عقيدتی 8-غفلت از ياد خدا 9- استفاده از غذا واموال حرام10- دسترسی)مطلق و بی حد وحصر) به وسايل ترويج فساد وفحشا11- حضور )انفعالی ( در محيط آلوده (مبانی سند-ص 172)

{{حاج قاسم و عمل به سند تحول آموزش و پرورش،}}

(( فصل هفتم سند تحول و هدف هاي عملیاتي آن ص 30 و 31))

الف- قناعت و انضباط مالي، مصرف بهينه و دوري از اسراف و تبذير  و  با رعايت وجدان، عدالت و انصاف در روابط با ديگران در فعاليت هاي اقتصادي در مقياس خانوادگي، ملي و جهاني مشاركت مي نمايند.  ((حاج قاسم و انضباط مالی))

ب- داراي حداقل يک مهارت مفيد براي تأمين معاش حلال باشند به گونه اي كه در صورت جدايي از نظام تعليم و تربيت رسمی در هر مرحله، توانايي تأمين زندگي خود و ادارة خانواده را داشته باشند.((حاج قاسم و سبک تامین معاش)) دستگاه آموزش و پرورش به عنوان یکی از زیربنایی ترین و همگانی ترین نهادهای اجتماعی ، چیزی جز یک نظام کلان تصمیم گیرنده صرف، برنامه ریز و مجری  تنها نیست چراکه مجموع تلاش های خود را برای رشد و تعالی انسان ها معطوف می سازد . از نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی انتظارمی رود به عنوان نظامی پویا ،یکی از مهم ترین زیرساخت های تعالی و پیشرفت همه جانبه کشور و تأثیر گذار در رشد و کمال و تعالی نیروی انسانی در ابعاد گوناگون تا رسیدن به حیات یبه یا همان قرب الهی باشد. این دلایل و ادله مشابه، تحول بنیادین در آموزش و پرورش را به یک ضرورت اجتناب ناپذیر  و ضروری تبدیل کرده است که باید از هر امکان و فرصتی برای تحقق آن بهره جست و با بسیج امکانات و منابع، ایجادعزم و جزم ملی و مطالبه همگانی، بدون فوت وقت و باسرعت مناسب و هم چنین یدون شتاب زدگی به این کار بزرگ و سرنوشت اهتمام ورزید. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که از اسناد بالا دستی محسوب می گردد و از مطالب کنندگان آن مقام معظم رهبری می باشند مباحثی را گوشزد می کند که با استماع آن می توان تورم در کشور را به تمدن تبدیل کرد.                            (( حاج قاسم و کمال قوانین اسلامی،  در تربیت نیروی انسانی))

 ((آموزش پارسایی برای مربیان و متربیان ))

««بدون پارسایی طرح و پروژه ایی در زندگی انسان کامل نمی گردد.»»

««مباحث تکمیلی سند تحول»»

ه-(( مبانی دین شناسی philosophy of religion))

1-5-1دين حقيقت واحدي است كه از سوی خدا برای هدايت بشر به سوی سعادت حقيقی وجاويد فرستاده شده است و شرايع توحيدي مصاديق متكامل آن محسوب مي شوند؛ خاستگاه ومقصد دين حق (=اسلام)، فطرت انسان و شکوفائی آن است. دينِ حق مجموعه ای از اعتقادات و قوانين وارزش های متناسب با آن هاست که از سوی خدای حکيم برای راهنمايی انسان ها به سوی کمال شايستة ايشان توسط پيامبران الهی فرو فرستاده شده است. باور به خداوند يگانه، معاد و نبوت، هستةاعتقادي مشترك همةاديان توحيدي(شرايع ابراهيمي) می باشد؛همچنان که لزوم عبادت و اطاعت خداوند، رعايت تقو اي الهي و پاسداشت اصول و ارزش هاي اخلاقي و انساني نيز در همة آن ها مورد تأكيد است. البته، دينِ حق )به معناي اخص( در دوران حاضر همانا اسلام به معناي خاص آن است كه بر پيامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (صلی الله عليه واله وسلم) توسط جبرئيل امين نازل شده و با دو خصوصيت جهاني بودن و جاودانگي، خاتم همة شرايع توحيدي به شمار مي آيد وآموزه های آن در تلائم کامل با سنن جاويد آفرينش، فطرت پاک آدمی و احکام عقل سليم است . لذا بيان دين اسلام در مورد حقايق اعتقادي، اصول اخلاقي و قوانين كلي زندگي آدمي تمام و كامل است و اعتبار و صحت آن به وقت و مخاطب معيني محدود نيست.(مبانی سند ص-107)                                               (( برنامه جهان طبیعت در تقابل با برنامه ریزی جهان بشریت ))

(( ساحت دین شناختی حاج قاسم آسمانی))

3-(معرفت شناختی -epistemology)

{{ تعریف شهادت نزد حاج قاسم سلیمانی }}     

1-3-1 انسان نسبت به شناخت هستي و درك موقعيت خود وديگران در هستي توانايي دارد.

همچنان که وجود واقعياتی خارج از ذهن، برای هر انسان امری بديهي و ترديد ناپذير است، امكان شناخت اين واقعيات) دست يابي و شكل گيري دانش) نيز امری است بديهی كه جاي انكار و يا حتي ترديد ندارد . به بيان ديگر، جهان هستي قابل شناسايي است و انسان توانايي شناخت آن را دارد.

 خداوند اين توانايي را به انسان عطا كرده است.دعوت به شناخت ابعاد و مراتب مختلف هستي و

 اشاره به پديده هاي آفاقي و انفسي در قرآن، نشان از قدرت بشر براي شناخت دارد. هم چنين، اشارة قرآن به تعليم بشر توسط خدا، دلالت برفعليت يافتن اين امكان داردکه همين علم انسان زمينة انتخابگري و مسئوليت و كرامت آدمي است و در نتيجه سجود فرشتگان . را در برابر او فراهم آورده است.(مبانی سند ص-78)         

محمود دولت‌آبادی نویسنده مطرح کشورمان یادداشت کوتاهی درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی در روزنامه ایران منتشر کرد. متن این یادداشت با عنوان «فرزند شایسته ایران» بدین شرح است:

به پا گر خَلَد خارى آسان برآید

چه سازم به خارى که در دل نشیند!

 ازلحظه اى که خبر فاجعه ترور سردار قاسم سلیمانى را شنیدم، مفهوم این عبارات بالا ذهنم را رها نمى کند:چه سازم به خارى که در دل نشیند؟ و ازخود مى پرسم آیا این است سرنوشت همه فرزندان شایسته این آب و خاک ، با هر اندیشه و هرگرایشى؟ انهدام؟  

بارى...ایران باردیگر یکى ازفرزندان شایسته خود را با دریغ  تمام، از دست داد. شخصیتى که سدى سترگ در برابر خون آشامان داعش برآورد و مرزهاى کشور ما را از نکبت حضور آنان ایمن داشت.

من نیز در اندوه عمیق ازدست دادن آن انسانى که شخصاً  دورادور دوست مى داشتمش، سوگوارم.

 

 

افزودن نظر جدید

کد امنیتی
کد امنیتی برای جلوگیری از ارسال اسپم می باشد.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.

پیوندهای تصویری